ARTYKUŁY FILMY

Recepta na sukces: wiedza, pracowitość i ... uczciwość

Wywiad z panem inż. Edwardem Galą - Prezesem Zarządu BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o.

BESTA Przedsiębiorstwo Budowlane sp. z o.o. jest polską firmą budowlaną z siedzibą w Rzeszowie. Na rynku działa od 1991 roku w ramach Grupy Kapitałowej POLSERVICE. Swoje oddziały posiada również w Niemczech, Holandii i na Słowacji, a od roku 2009 prowadzi także działalność deweloperską. Bestę można scharakteryzować jako nowoczesne przedsiębiorstwo o dużym potencjale osobowym i technicznym, w którym zatrudnienie znajduje ponad 400 pracowników.

NOWOŚĆ!
Wywiad z Profesorem Kazimierzem Flagą


Prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga – ur. 23. stycznia 1939r. w Sułkowicach. Studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej ukończył w 1961 r. Z uczelnią związał swoją ścieżkę zawodową, doktoryzując się w 1967 r., a habilitując w 1971 r. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1984 r., a od 1992 r. pracuje jako profesor zwyczajny. W latach 1996-2002 rektor Politechniki Krakowskiej. Członek zagraniczny Akademii Budownictwa Ukrainy (od 1998 r.), profesor honorowy Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Inżynierii Ekologicznej (od 2002 r.), członek IABSE (1982-2010.), członek honorowy PZITB (od 1996 r.), członek honorowy Związku Mostowców RP (od 2004 r.), członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (od 2001 r.) oraz kawaler Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie (od 2005 r.). 
Autor lub współautor 330 publikacji naukowych oraz 90 projektów konstrukcyjnych, technologicznych, w tym projektów studialnych obiektów olimpijskich na Olimpiadę w Montrealu. Profesor zorganizował 20 Europejskich Wypraw Mostowych oraz 7 Wypraw Światowych. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim OOP (2005) i Medalem KEN (1979), tytułem doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej (2011) oraz tytułem doktora honoris causa Iwanowskiego Państwowego Uniwersytetu Chemiczno-Technologicznego (2014).