"Honor Inżyniera" to pierwsza w Polsce kampania młodych inżynierów z branży budowlanej dotycząca etyki zawodowej. Inicjatorem i organizatorem kampanii jest Komitet Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Kampania "Honor Inżyniera" ma na celu zainicjowanie autonomicznego ruchu młodzieży inżynierskiej w celu rozwijania i pielęgnowania zamiłowania do pozytywnych wartości oraz podstawowych reguł etycznych zawodu inżyniera budownictwa takich jak: honor, uczciwość, odpowiedzialność. Poprzez kampanię Komitet Młodej Kadry pragnie przywrócić postrzeganie profesji inżyniera budownictwa jako zawodu wiążącego się z odpowiedzialnością i szacunkiem do pracy.

Skąd ten pomysł?” - mówi Wiktor Piwkowski, Sekretarz Generalny PZITB - „Kiedy zastanawialiśmy się nad uaktywnieniem młodzieży w ruchu inżynierskim, zadaliśmy pytanie - jaka jest współczesna młodzież? Okazało się, że w istocie taka sama jak w przeszłości: aktywna, zmieniającą świat, odważna, marzycielska, niedoświadczona, z ogromnym potencjałem i pomysłami. Jedyna różnica to, że poruszająca się w świecie nowych technologii, komunikująca się głównie przez Internet i telefon komórkowy, organicznie powiązana z komputerem. I jeszcze jedno - do przesady samodzielna, sceptyczna wobec świata dorosłych, wszelkie działania traktująca zadaniowo. Drugie pytanie - co zaoferować młodzieży, aby chciała przyjąć ofertę? Okazało się, że nie są to wartości materialne ale idea. Wybraliśmy "Honor Inżyniera" czyli poczucie dumy z zawodu, który jest motorem cywilizacji.

W wielu krajach na całym świecie coraz mniejszą popularnością cieszą się studia techniczne, dlatego kampania „Honor Inżyniera” jest swoistą tubą, głosem ludzi młodych, którzy chcą i mogą przekazać środowisku pozytywne idee w oparciu o poczucie dumy zawodowej przy akceptacji odrębności mentalnej młodego pokolenia.” – dodaje Marcin Kruk, Przewodniczący Komitetu Młodej Kadry PZITB - „W młodych jest przyszłość i jako młodzi chcemy zachęcać dziś do bycia kreatywnym i innowacyjnym jednocześnie patrząc z szacunkiem na głębokie i pozytywne korzenie historyczne. Poprzez naszą kampanię chcemy przede wszystkim wzmocnić rangę zawodu inżyniera budownictwa i jego prestiż wśród opinii publicznej.

 

Kampania „Honor Inżyniera” kierowana jest do młodych inżynierów budownictwa, studentów, uczniów szkół technicznych oraz przedsiębiorców związanych z branżą. Trwać będzie 8 miesięcy (w terminie kwiecień – listopad 2013).

Kampania promowana będzie na ponad 20 Wyższych Uczelniach Technicznych w całym kraju, podczas uczelnianych konkursów konstruktorskich takich jak „Studencki Konkurs Mostów Stalowych” na Politechnice Wrocławskiej czy „Zapuść Żurawia” na Politechnice Lubelskiej (wydarzenie „Czas Inżynierów”). Komitet Młodej Kadry będzie propagował kampanię na konferencjach i targach branżowych na przykład na Targach Budowlanych w Kielcach czy Konferencji Naukowej KILiW PAN i Komitetu Nauki PZITB w Krynicy.

W ramach kampanii zapraszamy także do udziału w konkursie, z pytaniem: „Dlaczego inżynier budownictwa, to zawód zaufania społecznego?” Odpowiedzi można przysyłać poprzez stronę internetową kampanii w formie krótkich filmów. Laureaci zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami. Filmy te wraz z ankietami prowadzonymi wśród uczestników pozwolą Komitetowi Młodej Kadry stworzyć profil współczesnego inżyniera – określić jego mocne strony i kierunki rozwoju zawodowego.