Działający przy Zarządzie Głównym PZITB Komitet Młodej Kadry został powołany w 2002r. Młoda Kadra liczy blisko 400 osób i zrzesza najmłodszych członków PZITB, czyli uczniów, studentów i absolwentów szkół technicznych o profilu budowlanym i inżynierii środowiska z całego kraju, którzy wstępując do PZITB kierują się chęcią ciągłego rozwoju zawodowego i poszerzania wiedzy technicznej. Co pół roku, w różnych częściach Polski, Komitet organizuje Krajowe Zjazdy Naukowo-Techniczne Młodej Kadry PZITB. Na każdym Zjeździe delegaci odwiedzają kluczowe dla danego województwa budowy. Wizyty te służą wymianie poglądów i konfrontacji teorii z praktyką. Ponadto każdy zjazd przybliża młodym inżynierom i technikom budownictwa szanse i możliwości rozwoju zawodowego, nowe trendy w budownictwie, uczy organizacji zawodowej i ekonomii, a także jest doskonałą formą integracji osób z terenu całego kraju.

Komitet Młodej Kadry